Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Το ψηφοδέλτιο της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης για την 86η ΓΣ της ΔΟΕ

Ανακοίνωση της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης -Μάης 2017

Για την επιλογή των διευθυντών και την απόφαση του ΣΤΕ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΠΠΔΕ