Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Τα παιδιά των μεταναστών και η ελληνική ιθαγένεια

«Τα παιδιά των μεταναστών που έχουν φέρει τη ζωή τους εδώ έχουν δικαίωμα στην ελληνική ιθαγένεια»

Καμπάνια της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για το δικαίωμα των παιδιών μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα να παίρνουν την ελληνική ιθαγένεια.

Όπως γράφει και στον ιστότοπό της,
«Θέλουμε παιδιά μεταναστών:
- Ενσωματωμένα στην πολιτική μας κοινότητα και όχι περιχαρακωμένα στις εθνικές τους ομάδες.
- Με ταυτότητα, κυριολεκτικά και μεταφορικά: με δελτίο ταυτότητας αλλά και ορατά στη δημόσια σφαίρα και όχι παιδιά από το πουθενά.
- Να νιώθουν ότι δικαιούνται να ανήκουν στο ελληνικό έθνος. Διότι, πολλά από αυτά, άλλο έθνος δεν ξέρουν.
- Να νιώθουν ασφάλεια στην Ελλάδα και όχι φόβο: ο φόβος είναι εχθρός της κοινωνικής συνοχής.
- Ενταγμένα στην κοινωνία και όχι περιθωριοποιημένα και αποκλεισμένα.
- Συμμέτοχα στην κοινή μοίρα των Ελλήνων εργαζομένων, εφόσον και τα ίδια ή/και οι γονείς τους το επιθυμούν.
Για το λόγο αυτό θέλουμε παιδιά μεταναστών τα οποία, εφόσον οι γονείς τους έχουν ριζώσει στον τόπο αυτό, να δικαιούνται το κομμάτι που τους αναλογεί από το ανήκειν στον ελληνικό λαό. Θέλουμε, δηλαδή, δικαιώματα, ειρήνη και κοινωνική ισορροπία για όλους τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν τον τόπο, επειδή ακριβώς ζούνε μαζί μας». 

Τα videos της καμπάνιας: